Přeskočit na obsah

Sinfonietta

Nejslavnější Janáčkova skladba pro orchestr. Slyšíte v ní průvod Sokolů, pro které byly fanfáry zamýšleny?
Sinfonietta

Leoš Janáček a dirigent Otto Klemperer po provedení Sinfonietty v Berlíně (30. 9. 1927)

pro orchestr, VI/18
Vznik: 2.3. – 1.4. 1926, rev. do 15.5. 1936
Premiéra: 26. 6. 1926, Smetanova síň, Praha, Václav Talich a Česká filharmonie
Durata: 25 min

„A třesk vítězných trubek, svatý klid zalehlého v Úvozu kláštera králové, noční stíny a dech zelené hory a vidění jistého rozmachu a velikosti města rodil se v mé sinfoniettě (…) z mého města Brna!“

Více informací

Dokončení: 1926

Premiéra: Praha 1926

Víte, že Janáček byl nadšený Sokol? Právě Sokolu věnoval svou nejslavnější skladbu pro orchestr, Sinfoniettu. K příležitosti VIII. všesokolského sletu složil nejprve úvodní fanfáry, ze kterých později rozpracoval pětivětou skladbu. Původně ji Janáček nazval Vojenská sinfonietta – inspiroval ho zvuk vojenské kapely. Později připsal jednotlivé věty čtyřem místům Brna: 

Audio ukázka

LITERATURA (výběr):

LÉBL, Vladimír. Janáčkova Sinfonietta. In: Hudební věda XV, Brno 1978, s. 305–315.
MAŠEK, František (ed.). Památník Osmého sletu všesokolského v Praze 1926. Praha, 1926.
HELFERT, Vladimír. Symfonietta. In: Hudební rozhledy 1926/27, roč. 3, č. 7, s. 110–112.
NĚMCOVÁ, Alena. Sinfonietta na objednávku? K osmdesátému výročí vzniku a prvního provedení Janáčkovy Sinfonietty. In: Opus musicum 2006, roč. 38, č. 4, s. 21–24.

Video ukázka

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0