Přeskočit na obsah

Communio „Fidelis servus“

Moteto pro smíšený sbor

Vznik: 20. 6. 1875

První vydání: Editio Janáček, Brno 2002, ve Sborníku skladeb z pražských studií

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0