Přeskočit na obsah

Communio “Fidelis servus”

Moteto pro smíšený sbor
Communio “Fidelis servus”

První provedení 1979 v Brně

První vydání Editio Janáček, Brno 2002

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0