Přeskočit na obsah

Exaudi Deus [1]

Moteto pro smíšený sbor a varhany
Exaudi Deus [1]

První provedení 1998

První vydání Editio Janáček, Brno 2002

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0