Přeskočit na obsah

Graduale in festo purifacationis BVM „Suscepimus“

Moteto pro smíšený sbor
Graduale in festo purifacationis BVM „Suscepimus“

První provedení 1879

První vydání Editio Supraphon 1971

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0