Přeskočit na obsah

Graduale“Suscepimus“

Moteto pro smíšený sbor

in festo purifacationis BVM

Vznik: 1875-1879

První provedení 1879

První vydání Editio Supraphon 1971

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0