Přeskočit na obsah

Graduale „Speciosus forma“

Moteto pro smíšený sbor a varhany
Graduale „Speciosus forma“

První provedení 1998

První vydání Editio Janáček, Brno 2002

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0