Přeskočit na obsah

Graduale „Speciosus forma“

Moteto pro smíšený sbor a varhany

Vznik: 29.12.1874

První vydání: Editio Janáček, Brno 2002, ve Sborníku skladeb z pražských studií

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0