Přeskočit na obsah

Hradčanské písničky

Pro soprán, ženský sbor, flétnu a harfu.
Hradčanské písničky

Tři ženské sbory, JW IV/40.

První provedení: 1916, Praha (pouze č. 1), 1918 Brno (kompletní)

První vydání Hudební matice Umělecké Besedy, Praha 1922

1. Zlatá ulička, 2. Plačící fontána, 3. Belveder

Durata: 15 min.

Cyklus tří sborů Zlatá ulička, Plačící fontána a Belveder s názvem Hradčanské písničky vznikl v rozmezí 1.-3. února 1916 pro Vachův válečný Sbor moravských učitelek. Je to dílo zasmušilé a plné melancholické svědectví válečné doby v pro Janáčka netypickém obsazení. Zhudebnil básně Františka Serafinského Procházky, v té době svého „dvorního básníka“.
„…Belveder, Zlatá ulička a Plačící fontána – zalíbily se mi a dotkly se mne hlouběji. Myslím, že mluví hudbou pravou. Dáte mi svolení že použity ku skladbě?…“ – ptal se Janáček o svolení Procházky hned dva dny poté, co dokončil sbírku Kašpar Rucký. Svolení skutečně dostal 8. února 1916: „…Velectěný pane. Prosím, vezměte si Belveder, Zlatou uličku i Plačící fontánu a udělejte si muziku – velice se na ni těším.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0