Přeskočit na obsah

Láska opravdivá

Kratičký, ale známý mužský sbor. Zaujal vás? Poslechněte si také další skladby pro sbor.
Láska opravdivá

Mužský sbor, JW IV/8
První provedení: 23. 1. 1876, Brno jako číslo 3 ze „Tří popěvků“:
1. Orání, 2. Když mě nechceš což je víc?, 3. Láska opravdivá

První vydání v Ohlasu národních písní č. 1, Melpa (Melantrich Praha – Pazdírek Brno) 1937

Durata: 2 min

Janáček začal svou sbormistrovskou kariéru v roce 1873 u řemeslnického spolku Svatopluk, odkud se po třech letech přesunul k profesionálnějšímu tělesu – Filharmonickému spolku Beseda Brněnská, kde jako sbormistr a umělecký ředitel s krátkými přestávkami působil až do roku 1888.

Textu lidové písně z Kollárovy sbírky Národnije zpěvánky Janáček podřídil celý hudební tok skladby. Metricky nepravidelné takty tak zachovávají přirozený rytmus veršů a homofonní struktura dávají prostor srozumitelnosti textu i v těch nejintimnějších momentech.   

Miluješ-li mňa, eště já tebe viac,
že já neviem, šuhaj, ani vypovědat.
Znáš, že pravá láska v ústech neprebývá,
v tichom srdci bydlí láska opravdivá.

Audio ukázka

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0