Přeskočit na obsah

Osud

Opera o třech jednáních, JW I/5
Osud

„Fatum“, nebo „Plamenné růže“… různě Janáček tuto operu nazýval v procesu vzniku. Do tohoto díla vkládal po odmítnutí Její pastorkyně naděje k úspěchu v Praze, tentokrát v nově otevřeném Vinohradském divadle. Inspirací pro operu se stal životní příběh Camilly Urválkové, kterou Janáček poznal v Luhačovicích. I děj opery se z části v lázních odehrává. Pro zpracování libreta ve verších oslovil skladatel Fedoru Bartošovou (později provdanou Lavickou), přítelkyni své zesnulé dcery Olgy. Premiéry opery se Leoš Janáček nedožil.

Vznik: od prosince 1903 do prosince 1907.
Libreto: Fedora Bartošová
Premiéra: 13. 3. 1934 v Brně (nekompletní), 25. října 1958 v Brně, dir. František Jílek, režisér Václav Věžník.

Durata: 1. dějství 35 min, 2. dějství 18 min, 3. dějství 25 min.

Audio ukázka

LITERATURA:

STRAKOVÁ, Theodora. 1980. Janáčkovy opery Šárka, Počátek románu, Osud a hudebně dramatická torza. Ke genezi děl, stavu pramenů a jejich kritické interpretaci. In: ČMZ, LXV/1980.

VYSLOUŽILOVÁ, Věra. 1993. K otázce zneuznaného libreta k Janáčkově opeře Osud, In: Hudební věda 30, č. 1, Praha 1993.
ZAHRÁDKA, Jiří. 2013. Osud, dílo v mnohém osudové. In: Musicologica Brunensie 48, 2013.
ZAHRÁDKA, Jiří. Osud a Výlety páně Broučkovy. Brno, 2023.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0