Přeskočit na obsah

Počátek románu

Opera o jednom jednání, JW I/3
Počátek románu

Národopisný obrázek o chvilkové lásce hraběte Adolfa k venkovské dívce Polušce, založený na lidových písních a tancích. Janáček toto své dílo později nazval „prázdnou komedií“.

Vznik: květen – červen 1891, revize na přelomu let 1891 a 1892
Premiéra: 10. 2. 1894 v Brně
Durata: 45 min

Lidová hudba Janáčka uchvátila. Jeho intenzivní zájem o moravský folklór se promítnul i do druhé opery, kterou zasadil do prostředí Moravského Slovácka. Po úspěšném uvedení pásma zpěvu a tanců Rákoš Rákoczy v Národním divadle chtěl navázat dalším dílem v tomto duchu. Ke spolupráci na libretu tehdy Janáček oslovil Gabrielu Preissovou. Ta však jeho prosbu o přepracování stejnojmenné povídky do podoby libreta odmítla a veršované libreto nakonec na Janáčkovu žádost vytvořil profesor brněnského gymnázia Jaroslav Tichý, vlastním jménem František Rypáček. Nabídku k provedení však Národní divadlo odmítlo – podle vedení divadla se dílo příliš nelišilo od nedávno uvedeného Rákoše. Premiéru nakonec Janáček sám řídil v roce 1894 v Brně. Přestože byla úspěšná a Janáček byl oslavován jako pravý moravský skladatel, nepatří opera mezi nejlesklejší skvosty jeho operní tvorby. Je tomu tak především kvůli naivnímu libretu a vsunutým lidovým písním a tancům. O kvalitách díla později pochyboval i auto sám, když třicet let po premiéře prohlásil: „Počátek románu byla prázdná komedie; bylo nevkusno mi vnucovat do něho národní písničky.“

LITERATURA:
JANOTA, Dalibor. Počátek románu. In: HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha, 2018.
PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Svět Janáčkových oper. Brno, 1998.
STRAKOVÁ, Theodora. 1980. Janáčkovy opery Šárka, Počátek románu, Osud a hudebně dramatická torza. Ke genezi děl, stavu pramenů a jejich kritické interpretaci. In: ČMZ, LXV/1980.
TYRRELL, John. Janáček’s Operas. A Documentary Account. London, 1992.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0