Přeskočit na obsah

Šárka

Opera o třech jednáních JW I/1
Šárka

Janáčkova prvotina je romantickou operou postavenou na příběhu z české mytologie o hrdince dívčí války Šárce a její tragické lásce k bojovníku Ctiradovi. Autor libreta – básník Julius Zeyer nechtěl dát Janáčkovi svolení ke zhudebnění textu. Janáček mj. proto na dlouhou dobu Šárku odložil stranou a vrátil se k ní až po třiceti letech.

Vznik: mezi začátkem roku 1887 a začátkem srpna 1887, orchestrace prvních dvou aktů 1888, revize 1918-1919, červen 1925.
Premiéra (verze 1919): 11. 11. 1925 v Brně, dir. František Neumann

Durata: 1. dějství 25 min, 2. dějství 20 min, 3. dějství 18 min.

Audio ukázka

LITERATURA:
MÁZLOVÁ, Anna. 1968. Zeyerova a Janáčkova Šárka, s.75 In: Časopis moravského muzea, Acta Musei Moraviae, LIII/LIV, Vědy společenské.
STEIMETZ, Karel. 2006. Vztah hudby a slova v Janáčkově operní prvotině Šárka. Analytické sondy do začátku 1. jednání opery, In: Acta Universitatis Palackianae Olomucen. Musica VIII Hudební věda a výchova 10 – 2006.
STRAKOVÁ, Theodora. Janáčkova opera Osud. In: Acta musei Moraviae, 1956.
STRAKOVÁ, Theodora. Janáčkova opera Osud. Libreto. Látka a tvar. In: ActaMusei Moraviae, 1957.
STRAKOVÁ, Theodora. 1980. Janáčkovy opery Šárka, Počátek románu, Osud a hudebně dramatická torza. Ke genezi děl, stavu pramenů a jejich kritické interpretaci. In: ČMZ, LXV/1980.Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0