Přeskočit na obsah

Brno | Zdrávas Maria, Adagio, Graduale

  • Pěvecký sbor
  • Varhanní koncert

Slavnostní sborový koncert Klubu moravských skladatelů zahájí Janáčkovo Graduale Speciosus forma z dob jeho studií na varhanické škole v Praze, dále zazní Zdrávas Maria pro sólový soprán, housle, varhany a sbor a také fantazijní Adagio I pro varhany.

Brno | Zdrávas Maria, Adagio, Graduale

Více informací a vstupenky na webu Klubu moravských skladatelů

Více informací

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0