Přeskočit na obsah

Brno | Listy důvěrné

  • Komorní hudba

Koncert jubilantů Klubu moravských skladatelů, při němž zazní Janáčkův 2. smyčcový kvartet „Listy důvěrné“, JW VII/13.

Brno | Listy důvěrné

Koncert jubilantů Klubu moravských skladatelů v rámci cyklu „Od Janáčka k dnešku“ s díly Leoše Janáčka, Jana Kunce, Petra Fialy a Jiřího Pavlici.

Program:

Petr Fiala: Čtyři ironické monology pro klavír
Petr Fiala: Rondo koncert pro dva klavíry

Jiří Pavlica: Smyčcový kvartet č. 2
„Žalmy“ 1. Mé srdce je připraveno, Bože,

  1. Hospodine, slyš mou modlitbu,
  2. Vysvoboď mě, Hospodine,
  3. Chvalte Boha v jeho svatyni

Jan Kunc: V hornom konci …
Teče voda,teče…
Ej, na veleckých lukách…

Petr Fiala: Hry pro dva (čtyřruční klavír)

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
I. Andante, II. Adagio, III. Moderato, IV. Allegro

Více informací a vstupenky na webu Klubu moravských skladatelů

Více informací

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0