Přeskočit na obsah

Knižní novinky

  • Život
Knižní novinky

V uplynulých měsících vyšly dvě nové publikace vztahující se k životu a dílu Leoše Janáčka.

Nakladatelství Argo vydalo monografii věnovanou ranému období působení a tvorby Leoše Janáčka. Muzikolog Miloš Zapletal se v knize zaměřuje na kritickou recepci Janáčkovy rané umělecké činnosti, a to nejen skladatelské, ale i dirigentské a sbormistrovské, klavíristické, varhanické, organizátorské aj. Kniha také nabízí nad muzikologický rámec vhled do historického kontextu. Jak Janáčka vnímala a hodnotila tehdejší společnost a jaké bylo jeho v postavení v brněnské kultuře? Vedle dobových publikací a hlavních i regionálních periodik, která provozovala hudební kritiku, zohlednil autor také zprávy, reklamy, letáky, programy besed a koncertů dokládající Janáčkovskou recepci širším spektrem.

Autor sleduje téma s ohledem na kulturní a sociálně-emancipační snahy českého národa v Brně a na Moravě a je tak rovněž důležitým příspěvkem k poznání vývoje českého a německého národního vědomí.
ZAPLETAL, Miloš. Leoš Janáček a pozdní obrození na Moravě: recepce, reprezentace, identity. Praha: Argo, 2023.

Leoš Janáček a pozdní obrození na Moravě


Turistické informační centrum Brno vydalo po kuchařce Janáčkových oblíbených receptů z pera hospodyně Marie Stejskalové také její vzpomínky na více než 40 let, které prožívala s Janáčkovou rodinou. Jaké bylo rodinné soužití a jak je zaznamenala jako důvěrnice skladatelovy manželky? Kniha nabízí zcela jiný úhel pohledu na osobní život Leoše Janáčka, který obvykle poznáváme prostřednictvím jeho tvorby. Text autentického a jadrného vyprávění Marie Stejskalové bez úprav a škrtů opatřil komentáři Jiří Zahrádka a k vydání připravila Šárka Zahrádková. K vydání knihy Nadace Leoše Janáčka finančně přispěla.

STEJSKALOVÁ, Marie. Mářiny paměti: U Janáčků. Brno: TIC Brno, příspěvková organizace, 2023.

Mářiny paměti

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0