Přeskočit na obsah

Přednášky

Zde najdete seznam přednášek Leoše Janáčka.

Lidová hudba
JW XV/358
17. 6. 1894

Stupňování
JW XV/359
1. 2. 1900

Hudební teorie a skladba
JW XV/360
1907, 1908

[Sčasování a skladba]lužby
JW XV/361
1908

Objektivní hodnota hudebního díla
JW XV/362
po 1915

Formace hudební
JW XV/363
1915–17, 1918–19

Opera. Náčrt přednášky
JW XV/364
16.–27. 6. 1919

Skladba. Přednášky školní
JW XV/365
26. 10. 1919

O hudbě národní naší
JW XV/366
[1919]

Teorie nauk o harmonii
JW XV/367
[1919–20]

Vědomí skladba
JW XV/368
[1919–20]

Fonetika pro I. a II. ročník
JW XV/369
10. 2. 1920

Fonetika I, II
JW XV/370
[?1920]

[Systém věd pro poznání hudby]
JW XV/371
[?1920]

O skladbě
JW XV/372
[?1920–21]

Skladatel v práci
JW XV/373
27. 4. 1921

Skladba
JW XV/374
17. 10. – 7. 12. 1921

Skladatel v práci
JW XV/375
[1921–2]

O lidové písni
JW XV/376
10. 2. 1922

Opera
JW XV/377
květen–červen 1922

Opera vývoje schopna?
JW XV/378
[?1922]

Opera či činohra?
JW XV/379
[?1922]

Přednášky na mistrovské škole
JW XV/380
11. 10. 1922 – 5. 1.1923

Co plyne z notace lidové mluvy?
JW XV/381
15. 5. 1928

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0