Přeskočit na obsah

Literární dílo nepublikované za Janáčkova života

Zde najdete seznam literárního díla Leoše Janáčka, které nebylo publikováno za jeho života.

Nauka o harmonii
JW XV/311
17.–24. 8. 1883

36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století
JW XV/312
[1892]

Jak napadly myšlenky
JW XV/313
[1897]

O užitých osnovách seřadných hudebních tanců na Moravě
JW XV/314
[?1897]

Březovská píseň
JW XV/315
[1899]

Lidová kultura na Všeslovanskou výstavu v Petrohradě
JW XV/316
[1903]

Základy hudebního sčasování
JW XV/317
[1905-10]

[Poznámky k cyklu „Po zarostlém chodníčku“]
JW XV/318
6. 6. 1908

[Poznámky k písním národním]
JW XV/319
14. 4. – 8. 5. 1909

Lidová píseň v Rakousku
JW XV/320
15., 16. 12. 1910

[Ku sčasování v lidové písni]
JW XV/321
[1910]

Otázka v lidové písni
JW XV/322
[?1910]

Národní píseň
JW XV/323
29. 9. 1913

70.000
JW XV/324
29. 1. 1914

[Řeč a slovo]
JW XV/325
8. 3. 1914

Typy české mluvy
JW XV/326
[1915]

[Leoš Janáček o sobě a Její pastorkyni]
JW XV/327
20. 5. 1916

[Píseň a její vztah k hudbě]
JW XV/328
29. 2. 1916

Zlatá ulička-Vlčí stopa
JW XV/329
[1916]

K české národní písni na Moravě a ve Slezsku
JW XV/330
[před 1917]

Myslná, psychologická podstata hudebních představ
JW XV/331
12. 5. 1917

Sloh národní písně
JW XV/332
[1917]

[Poznámky k Tristanu a Isoldě R. Wagnera]
JW XV/333
[1917]

Režie
JW XV/334
[1918]

Čí dílem jsou lidové písně
JW XV/335
[?1920-26]

Claude Debussy: La Mer
JW XV/336
11. 3. 1921

Majstři pěvci
JW XV/337
26. 9. 1921

Triptychon
JW XV/338
26. 9. 1921

Sčasování v lidové písni
JW XV/339
21. 11. 1922

Naturalismus v umění
JW XV/340
25. 2. 1923

K notaci lidové písně
JW XV/341
12. 10. 1923

Skladebná práce v lidové písni
JW XV/342
[1923]

O tóninách v lidové písni
JW XV/343
[?1923]

O variantech národních písní
JW XV/344
[?1923]

Prosodie lidové písně
JW XV/345
[?1923]

Nápěvky mluvy
JW XV/346
[?1923]

Nápěvky mluvy
JW XV/347
[?1923]

Frankfurtský festival
JW XV/348
(29. VI. – 4. VII. 1927)

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné I
JW XV/349
25. 11. 1927

[K prosodii lidové písně]
JW XV/350
1927–28

Úvod ke sbírce Moravské písně milostné II
JW XV/351
14. 6. 1928

[Cestou k mrtvému domu]
JW XV/352
[srpen 1928]

[V zahrádce u mé chaloupky]
JW XV/353
[srpen 1928]

Vidina umělcova
JW XV/354
[srpen 1928]

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0