Přeskočit na obsah

Janáčkovo muzeum v Brně?

  • Nadace Leoše Janáčka
Janáčkovo muzeum v Brně?

Nadace Leoše Janáčka usiluje o zřízení moderního Muzea Leoše Janáčka v Brně. Jeho ideální umístění by bylo přímo tam, kde Janáček žil a tvořil, tedy na rohu Smetanovy a Kounicovy ulice.

NLJ úzce spolupracuje s Moravským zemským muzeem, které spravuje Archiv Leoše Janáčka.  Muzeum Leoše Janáčka v Brně by se stalo důstojným prostředím pro tuto sbírku, která je zapsaná v registru Paměť světa UNESCO.

Na fotografii členové NLJ při neformální návštěvě Památníku Leoše Janáčka v Brně. Zleva: místopředseda správní rady Ing. Pavel Kysilka CSc., člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Řeřucha, ředitelka Mgr. Ludmila Němcová, člen správní rady PhDr. Petr Kalina PhD., předsedkyně správní rady Mgr. Šárka Zahrádková, předseda dozorčí rady JUDr. František Severin. Za exkurzi a pořízení fotky děkujeme doc. PhDr. Jiřímu Zahrádkovi, Ph.D.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0