Přeskočit na obsah

Prémie Nadace Leoše Janáčka 2021

  • Nadace Leoše Janáčka
Prémie Nadace Leoše Janáčka 2021

Správní rada NLJ schválila udělení doktorské prémie ve výši 20 000 Kč Robertu Ferrerovi za disertační práci The Performances of Leoš Janáček´s Operas in Spain 1965–2020. Školitelem byl doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Dále Nadace Leoše Janáčka udělí prémie absolventům:

Ústavu hudební vědy FF MU Jiřímu Čevelovi prémii ve výši 16 000 Kč za magisterskou diplomovou práci Skladatelské dílo Hynka Bíma se zaměřením na úpravy lidových písní pro klavír a sólový hlas. Vedoucím práce byl doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.  

Konzervatoře Brno Vítu Janečkovi prémii ve výši 10 000 Kč za mimořádné interpretační a studijní výsledky (obor housle u MgA. Richarda Kružíka).

Janáčkovy konzervatoře Ostrava Gabriele Krchňáčkové prémii ve výši 10 000 Kč za mimořádné interpretační a studijní výsledky (obor cimbál u MgA. Daniela Skály, Ph.D.).

Konzervatoře České Budějovice Tomáši Maliniakovi prémii ve výši 10 000 Kč za mimořádné interpretační a studijní výsledky (obor zpěv u Dagmar Volfové).

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0