Přeskočit na obsah

Nominace na Prémie 2024

  • Nadace Leoše Janáčka
Nominace na Prémie 2024

Nadace Leoše Janáčka oceňuje studenty – interprety i hudební teoretiky, kteří se věnují dílu Leoše Janáčka. Vyhlašuje proto každoroční výzvu k nominaci na prémie pro nejlepší absolventy konzervatoří, bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia muzikologických oborů a hudebních akademií za akademický rok 2023/2024.
Termín uzávěrky návrhů je 20. května 2024.

Prémie pro nejlepšího absolventa konzervatoře činí 10 000 Kč, 
pro absolventa bakalářského stupně studia činí 12 000 Kč,
pro absolventa magisterského stupně studia činí 16 000 Kč,
pro absolventa doktorského stupně studia činí 20 000 Kč.

Zdůvodněný návrh na ocenění absolventů, kteří se po dobu studia věnovali rozvíjení Janáčkova tvůrčího odkazu, zasílá vedení škol na emailovou adresu janacek.nadace@gmail.com.

Ke jménu každého navrženého je nezbytné připojit datum narození, adresu jeho trvalého bydliště, kontaktní telefon a e-mail, číslo účtu pro zaslání peněžité prémie a návrh termínu k předání diplomu.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0