Přeskočit na obsah

Prémie Nadace Leoše Janáčka

  • Nadace Leoše Janáčka

20. května 2023 je termín uzávěrky k podání nominací na prémie pro nejlepší absolventy konzervatoří a absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia muzikologických oborů a hudebních akademií za akademický rok 2022/2023. Navrhují děkani akademií, ředitelé konzervatoří a vedoucí muzikologických pracovišť univerzit. Nadace Leoše Janáčka tímto oceňuje studenty – interprety a tvůrce i hudební teoretiky, kteří se věnují dílu Leoše Janáčka a aktivně tak šíří odkaz jeho života a díla.

Prémie pro nejlepšího absolventa konzervatoře činí 10 000 Kč, pro absolventa bakalářského stupně studia činí 12 000 Kč, pro absolventa magisterského stupně studia činí 16 000 Kč, pro absolventa doktorského stupně studia činí 20 000 Kč.

Udělení doktorské prémie je podmíněno zasláním disertační práce, jejíž téma má přímou návaznost na osobnost a dílo Leoše Janáčka, a tuto prémii schvaluje správní rada nadace.

Zdůvodněný návrh na ocenění absolventů, kteří se po dobu studia věnovali rozvíjení Janáčkova tvůrčího odkazu, zašlete prosím na naši emailovou adresu:

janacek.nadace@gmail.com .

Ke jménu každého navrženého je nezbytné připojit datum narození, adresu jeho trvalého bydliště, kontaktní telefon a e-mail, číslo účtu pro zaslání peněžité prémie a návrh termínu k předání diplomu.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0