Přeskočit na obsah

Brno

Brno

Od září 1865 (fundace na Starém Brně) Leoš Janáček navštěvuje i městskou reálku. S fundatisty účinkuje při chrámových hudebních produkcích, později též na veřejných koncertech v Lužánkách (jako klavírní doprovazeč) a při divadelních představeních v Redutě (sborista).

1869 zahájil studia na c.k. ústavu ku vzdělávání učitelů v Brně, kde do roku 1904 působil i jako prozatímní učitel.

Na kůru starobrněnského kostela vypomáhá při nácviku a hudebních produkcích a po odchodu Pavla Křížkovského je ustanoven jeho nástupcem ve funkci ředitele kůru.

Byl členem Čtenářského spolku v Brně, čestným členem Svatopluku.

V únoru 1876 byl Leoš Janáček jmenován sbormistrem Filharmonického spolku Beseda brněnská a stal se i jejím čestným členem.

Byl přispívajícím členem spolku Vesna, členem výboru Družstva pro podporu České národní kapely v Brně.

Byl také zvolen předsedou Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Brně.


Leoš Janáček v Brně poznal svoji manželku Zdenku Schulzovou. Roku 1881 měli svatbu. 1882 se v Brně narodila a 1903 zemřela jejich dcera Olga. 1888 se narodil a 1890 zemřel jejich syn Vladimír.

Od roku 1910 žili manželé Janáčkovi v domku za Varhanickou školou, nynějším Památníku Leoše Janáčka, na ulici Smetanova 14 v Brně.


V roce 1919 došlo ke sloučení varhanické školy s hudební školou Besedy brněnské a vznikla konzervatoř hudby v Brně. Janáček byl profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře s působností v Brně a stal se prvním předsedou Klubu moravských skladatelů.

Stopy, které v Brně Leoš Janáček zanechal, jsou zpracovány na stránkách leosjanacek.eu.

Dílo

V Besedním domě a Redutě měla premiéru řada děl. V brněnském Národním divadle se uskutečnily premiéry oper Šárka (11.listopadu 1925), Počátek románu (v Divadle na Veveří 10. února 1894), Její pastorkyňa (21. ledna 1904), Káťa Kabanová (23. listopadu 1923), Příhody lišky Bystroušky (6. listopadu 1924), Výlet pana Broučka do Měsíce (15. 5. 1926), Věc Makropulos (18. 12. 1926), Z mrtvého domu (až po smrti Leoše Janáčka v roce 1930).

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0