Přeskočit na obsah

Frankfurt nad Mohanem

Frankfurt nad Mohanem

Koncem června 1927 se Janáček účastnil festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bylo provedeno jeho Concertino. Součástí festivalu byla mezinárodní hudební výstava Hudba v životě národů, na kterou Janáček přivedl lidovou kapelu myjavských hudců jako protiváhu české dudácké kapely.
Z Janáčkových oper byla za skladatelova života ve Frankfurtu uvedena Její pastorkyňav roce 1923.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0