Přeskočit na obsah

Londýn

Londýn

27. října 1922 byl v Londýně poprvé uveden Zápisník zmizelého (v češtině).
Na přelomu dubna a května 1926 se Janáček vypravil do Británie na pozvání Rosy Newmarch, anglické hudební kritičky a spisovatelky, která už roku 1922 vydala v londýnských The Slavonic Review stať o Janáčkovi a moravském hudebním dramatu.

Během Janáčkovy návštěvy zazněla v Londýně řada jeho skladeb: 1. smyčcový kvartet, Sonáta pro housle a klavír, Mládí, Pohádka pro violoncello a klavír. Janáček se zde také setkal s významnými osobnostmi kulturního a společenského života Velké Británie.
Vystoupil na londýnské Škole slovanských studií (v roce 1928 se stal jejím dopisujícím členem) a v Československém klubu londýnském. Účastnil se koncertu houslistky Adily Fachiri, která hrála Janáčkovu houslovou sonátu.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0