Přeskočit na obsah

Nadace Leoše Janáčka převzala distribuci publikací Editio Janáček.

  • Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka převzala distribuci publikací Editio Janáček.

Nakladatelství Editio Janáček o.p.s. ukončilo svoji činnost. Vydané knihy a hudebniny předalo Nadaci Leoše Janáčka, jejíž vedení rozhodlo o výrazném snížení cen v zájmu co největšího rozšíření janáčkovských publikací mezi zájemce o Janáčkovo dílo.

Kontakt pro distribuci: Petra Švandová, tel.: +420 605 020 043, e-mail: janacek.editio@gmail.com

Vybírejte z této mimořádné nabídky:

Novinky 2020:

Folkloristické dílo II (1891 – 1928) studie, recenze, fejetony, zprávy
(řada I/3-2 Souborného kritického vydání díla Leoše Janáčka) obsahuje materiály, které se týkají skladatelovy folkloristické činnosti a nebyly za jeho života publikovány. 
editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Lucie Uhlíková | nakladatelské číslo: H0026 | počet stran 672 | ISBN 978-80-904052-4-6 | vyšlo v prosinci 2020.
Cena 400 Kč.

The Published Theoretical Works of Leoš Janáček
Hudebněteoretické studie z let 1877 – 1927 v anglickém překladu Dr. Martina Nedbala.
Editoři původního vydání (2007): Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava  Přibáňová, Jiří Zahrádka | překladatel a editor: Martin Nedbal | revize: David Thurmaier | počet stran: 685 | nakladatelské číslo H0027 | ISBN 978-80-904052-7-1 | vyšlo v listopadu 2020.
Cena 800 Kč.

Cantate piccole (1896 – 1906)  – partitura | čtyři malé kantáty: Hospodine!Hospodine! II., Otčenáš (1906), ElegieZdrávas MariaOtčenáš (1901) | JW III/5, IV/29, IV/30, IV/42, II/14. Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Leoš Faltus, Alena Němcová | rozměry: 310 ×245 mm | ISBN: 979-07-06-52709-3 | vyšlo v září 2020. Cena: 300 Kč.

Odkaz na e-shop: Nadace Leoše Janáčka (editiojanacek.cz)

Noty – instrumentální

Concertino (1925) | JW VII/11 samotným Janáčkem někdy nazývané klavírním koncertíkem, je prostřední ze tří komorních skladeb skladatelova tvůrčího vrcholu. (Mládí, Concertino a Capriccio).
Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | rozměry: 34 x 27 | vazba šitá nití / kroužková vazba | počet stran: 68 + 6×8 | nakladatelské číslo: H0001 | ISMN M 66051-175-6 | vyšlo v listopadu 2001. 
Cena: 400 Kč

Suita (1877) | JW VI/2  pro smyčce je Janáčkovou první orchestrální skladbou, kterou napsal ještě před svým studiem na lipské konzervatoři (1879–80).  Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Leoš Faltus a Jiří Mottl | úvod: Svatava Přibáňová | rozměry 340 × 270 mm | kroužková vazba | počet stran 48+5×12+4×12+3×12+2×8+8 | nakladatelské číslo: H0006 | ISMN M-66051-229-6 | vyšlo v prosinci 2002. Cena: 500 Kč

Suita op. 3 (1889-1891) | JW VI/6 Leoše Janáčka svým vznikem spadá do období let 1889–1891. Je výsledkem snahy o vytvoření rozsáhlejší orchestrální kompozice, v níž autor zúročuje svoji tehdejší výraznou orientaci na folklorní zdroje. Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Leoš Faltus, Jarmila Procházková | rozměry: 340 ×270 mm | počet stran: 79 + 21 x 1-9 | nakladatelské číslo: H 0019 | ISMN 979-0-706527-07-9 | vyšlo v roce 2012. Cena: 500 Kč

Balada blanická (1919-1920) | JW VI/16 pro orchestr na slova Jaroslava Vrchlického (1853–1912). 

Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | kritické vydání připravili Jiří Zahrádka a Miloš Štědroň jun. | editoři: Karel Steinmetz a Miloš Štědroň sen. | úvod: Jarmila Procházková | rozměry: 340 × 270 mm | kroužková vazba | počet stran: 80 | nakladatelské číslo: H0007 | ISMN M-66051-231-9 | vyšlo v říjnu 2003. Cena: 300 Kč

Idyla (1878) | JW VI/3 pro smyčcové nástroje. K názvu Janáčka zřejmě inspirovala prázdninová pohoda z roku 1878 a zvláště romantické dojmy ze Staremberského jezera, které v čase svého německého pobytu rovněž navštívil. Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | kritické vydání připravili Leoš Faltus a Jiří Mottl | úvod: Svatava Přibáňová | rozměry: 340 × 270 mm | kroužková vazba | počet stran: 68+5×16+4×16+3×12+2×16+12 | nakladatelské číslo: H0008 | ISMN M-66051-231-9 | vyšlo v říjnu 2003. Cena: 500 Kč

Noty – vokální a vokálně-instrumentální

Ženské sbory – Cori femminili (1916) | JW IV/39, 40, 41. Svazek ženských sborů Leoše Janáčka přináší díla z tvůrčího období počátku roku 1916. Se zpěvními texty také v německém a anglickém překladu | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Jiří Zahrádka a Miloš Štědroň jun. | revize a nové německé a anglické překlady zpěvních textů: Karel Trinkewitz, Soňa Červená, Robert Russell | rozměry: 31 × 24,5 | kroužková vazba | počet stran: 144 + 4 + 2 | nakladatelské číslo: H0002 | ISMN M-66051-177-0 | vyšlo v září 2002 | cena svazku: 300 Kč. 
Tyto ženské sbory je možno zakoupit i jednotlivě:
Hradčanské písničky | JW IV/39 (180 Kč)
Vlčí stopa | JW IV/39 (180 Kč)
Kašpar Rucký | JW IV/41 (180 Kč)

Liturgické skladby – Composizioni liturgiche (1874-1908) | JW II/1- 9, 12, 13 | IX/5.
12 kompozic, v nichž Janáček pracoval výhradně s latinskými liturgickými texty. Šest sborových chrámových skladeb pro smíšený sbor Janáček vřadil do Sborníku skladeb z pražských studií z let 1874-1875Graduale Speciosus formaIntroitus In nomine IesuBenedictus, dvojí Exaudi Deus Communio Fidelis servus. Následující pětice Regnum mundiExurge DomineGraduale SuscepimusOffertorium Constitues eosVeni Sancte Spiritus pochází rovněž z doby Janáčkových studií na pražské varhanické škole a z let následujících. Závěrem připojujeme torzo latinské Mše Es durDoprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Leoš Faltus, Kateřina Hnátová | rozměry: 310 ×245 mm | vazba šitá nití | počet stran: 100 | nakladatelské číslo: H0014 | ISMN M-706527-02-4 | vyšlo v roce 2007. Cena: 250 Kč

Národní tance na Moravě – Danze popolare di Moravia (1890-1912) | JW VI/7. 50 tanců a 18 alternativních úprav | doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Jarmila Procházková, Jitka Matuszková | nové popisy tanců: Zdenka Jelínková, Jitka Matuszková, Maryna Úlehlová-Hradilová | rozměry: 310 × 245 mm | vazba šitá | nití počet stran: 160 | nakladatelské číslo: H0011 | ISMN M-706527-03-1 | vyšlo v roce 2005. Cena: 250 Kč

Smíšené sbory – Cori misti (1877-1899) | JW IV/12, 13, 18, 21, 23, 27. Léta vzniku sborů jsou roky, kdy Janáček působil jako sbormistr ve dvou důležitých brněnských spolcích – nejprve ve Svatopluku a poté v Besedě brněnské. Obsahuje: Slavnostní sbor (1877), Píseň v jeseni (1880), Kačena divoká (kolem 1885), Naše píseň (kolem 1890), Už je slúnko z tej hory ven! (1894), Ukvalské písně (1899). Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | editoři: Leoš Faltus, Jiří Zahrádka | rozměry: 310 × 245 mm | vazba šitá nití | počet stran: 88 | nakladatelské číslo: H0010 | ISMN M-706527-00-0 | vyšlo v prosinci 2007. Cena: 300 Kč

Říkadla (1926) | JW V/16, 17. 
Sedmdesátka zastihla Leoše Janáčka v dobrém rozmaru.: „Říkadla jsem dělal nejen proto, že se mi zamlouval jejich vtipný obsah; líbily se mi u nich také obrázky Ladovy. (…) Jsou psány pro různé hlasy i pro různé nástroje a většinou jsou rozmarné, vtipné, laškovné – to se mi nyní líbí. Nu, říkadla!“

Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | zpěvní texty: Jiří Ulip, Magdalena Havlová | editoři: Leoš Faltus, Alena Němcová | rozměry: 310 ×245 mm | vazba šitá nití | počet stran: 72 | nakladatelské číslo: H0013 | ISMN M-706527-04-8 | vyšlo v roce 2006. Cena: 250 Kč

Zápisník zmizelého (1920) | JW V/12, písňový cyklus pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír.
Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky a annotazioni česky a německy | zpěvní texty přeložili Robert Russell (A), Max Brod, Soňa Červená (N) | editoři: Leoš Faltus, Alena Němcová | rozměry: 310 ×245 mm | vazba šitá nití | počet stran: 88 | nakladatelské číslo: H0009 | ISMN M-706527-01-7 | vyšlo v prosinci 2004. Cena: 240 Kč

Musiche per drammi – frammenti (1906-1928) | JW IX/3, 4, 6, 8, 11. 
V této publikaci jsou představena torza započatých oper Paní MincmistrováAnna KareninaGazdina robaŽivá mrtvola a scénické hudby Schluck und Jau
Úvodní texty česky, německy, anglicky, francouzsky | editoři: Miloš Štědroň, Veronika Vejvodová | rozměry: 340 × 267 mm | počet stran: 141 | nakladatelské číslo: H0018 | ISMN M-706527-06-2 | vyšlo v roce 2010. Cena: 300 Kč

Sborník skladeb z pražských studií (1874-1875) | JW II/2, 3, 4, 6, 9 | VIII/2, 4 | VI/1 | VII/2.
Soubor dvanácti skladeb, vzniklých převážně v době Janáčkových studií na pražské varhanické škole (1874–1875). Sborník jako takový publikován dosud nebyl; představujeme tento soubor skladeb jako komentované faksimilní vydání. Kompozice jsou zapsány velmi úhledným a dobře čitelným rukopisem. Obsahuje skladby pro smíšený sbor Exaudi deus 1 a Communio „Fidelis servus“, smíšený sbor s varhanním doprovodem Graduale „Speciosus forma“, Introitus in festo Ss. Nominis JesuBenedictusExaudi Deus 2; pro varhany: Předehra pro varhanyVaryto pro plné varhanyChorální fantasie a pro komor. soubor: Zvuky ku památce Förchgotta-Tovačovského( II. oddíl) (3v, va, vc, cb), Znělka pro čtyry housle a Znělka (4 v.)
Doprovodný text ve čtyřech jazykových mutacích | vydavatelské poznámky česky a anglicky | faksimile | editoři: Theodora Straková, Jiří Zahrádka | rozměry: 26,5 x 19 mm | vazba šitá nití | počet stran: 104 | nakladatelské číslo: H 0003 | ISMN M-66051-176-3 | vyšlo v prosinci 2001. Cena: 200 Kč

Knihy

Literární dílo I (1875-1928)

Jednotlivé Janáčkovy dohledané publikované texty (251 statí) souvisí z velké části s jeho organizační, pedagogickou a kritickou činností. Podrobně se zabývají např. koncertním a operním životem na Moravě, zejména v Brně, ale též v Čechách, dále otázce hudebního vzdělávání a školství nebo proměnám a vůbec organizaci hudebního života. Do centra jeho pozornosti se dostávají výrazná nebo jen aktuálně uváděná hudební díla současníků (s dílčími rozbory) i jednotlivé hudební osobnosti. Několik textů je věnováno uvažování o české hudbě a jejím směřování, dramaturgii a fungování operních divadel aj. hudebních institucí. Část Janáčkovy literární pozůstalosti čerpá z jeho folkloristické a sběratelské činnosti, část se týká výkladů vlastní skladatelské tvorby. Literárně nadaný autor své myšlenky vyslovuje i v čistě literárních drobných útvarech (fejetony, vzpomínky), v několika rozhovorech a projevech.
Editoři: Theodora Straková, Eva Drlíková | rozměry: 240 × 176 | vazba šitá nití | počet stran: 736 |nakladatelské číslo: H 0005 LD | ISBN: 80-239-0995-9 | vyšlo v prosinci 2003. Cena: 320 Kč

Literární dílo II (1875-1928)

Kromě vybraných, za Janáčkova života nepublikovaných, statí jsou do druhého dílu Janáčkova literárního díla pod oddílem Supplementi včleněny i ty autografní práce, které dosud stály stranou pozornosti. Jsou to většinou nedatované a neúplné nástiny, excerpce, poznámky, komentované analýzy, sestavy a práce přípravného charakteru. 
Editoři: Theodora Straková, Eva Drlíková | rozměry: 240 × 176 | vazba šitá nití | počet stran: 440 | nakladatelské číslo: H 0005 LD | ISBN: 80-239-0995-9 | vyšlo v prosinci 2003. Cena: 250 Kč

Teoretické dílo I (1877-1927)

V časovém oblouku padesáti let (1877-1927) vytvořil Leoš Janáček pozoruhodně obsáhlou řadu hudebněteoretických studií, z nichž se mnohé rozrostly do větších tematických celků, jež pak brzy našly svou knižní podobu. Velkou část svých teoretických pojednání publikoval Janáček již v okamžiku, kdy na rukopisu sotva zaschla poslední inkoustová tečka. Jeho studie našly cestu do časopisů Cecilie, Hlídka, Dalibor a především do Hudebních listů, jež po celou dobu jejich existence (1884-1888) redigoval. Janáčkova hudebněteoretická pojednání nevznikla jako produkt badatelský. Jeho učení – nauky – pojednání a rozpravy jsou dílem skladatele-teoretika, jehož tvůrčí kompoziční potenciál se tříbí výkladem teorií s vlastní hudební naukou: psychologií hudebního vnímání a tvoření, fyziologií hudby, akustikou a experimentální psychologií. Teoretik Janáček působí na Janáčka skladatele a naopak, přičemž však obě jeho podoby nespouští ze zřetele pedagogický moment, který dává jeho pojednáním tvar a formu. Vždyť Janáček své hudebněteoretické názory předával po celý život posluchačům varhanické školy a později konzervatoře! A nebyl by to Janáček, kdyby své naukové statě nepojal svým typickým literárním perem, které i tak věcný text dokáže (pr)osvětlit nenadálým poetickým „pokleskem“.
Vydávaný první díl obsahuje stati a články: Všelijaká objasnění melodická a harmonická, Statě z teorie hudby, O dokonalé představě dvojzvuku, Bedřich Smetana o formách hudebních, O představě tóniny, O vědeckosti nauk o harmonii, O trojzvuku, Slovíčko o kontrapunktu, Nový proud v teorii hudební, O skladbě souzvuků a jejich spojů, Moderní harmonická hudba, Můj názor o sčasování (rytmu), Z praktické části o sčasování rytmu, Váha reálných motivů, O průběhu duševní práce skladatelské a závěrem Úplná nauka o harmonii.

Úvod česky, anglicky a německy | editoři: Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka | jazyková revize: Dušan Šlosar | rozměry: 250 ×176 mm | vazba šitá nití | počet stran: 800 | nakladatelské číslo H0014 | ISBN 978-80-904052-0-2 | vyšlo v prosinci 2007. Cena: 320 Kč

Teoretické dílo II (1877-1927)

Druhý díl Janáčkova Teoretického díla přináší autografy: Stupňování (1900), Základy hudebního sčasování (1905-10), Myslná, psychologická podstata hudebních představ (1917), poznámky k přednáškám (1906-18), Skladba (přednášky 1919), Systém věd pro poznání hudby (1919-20), poznámky k přednáškám o skladbě (1919-23), Skladatel v práci (1921), přednášky (Praha 1921), přednášky na mistrovské škole (1922); svědectví: Nauka o sčasování v hudbě (zápis M. Hanáka 1909) a Teorie nauk v harmonii (zápis B. Bakaly 1919-20); appendix: Vorwort (faksimile překladu předmluvy prvního vydání Nauky o harmonii, 1913).
Editoři: Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka | jazyková revize: Dušan Šlosar | rozměry: 250 ×176 mm | vazba šitá nití | počet stran: 489 | nakladatelské číslo H0015 | ISBN 978-80-904052-1-9 | vyšlo v roce 2008. Cena: 250 Kč

Folkloristické dílo I (1886-1927)

První svazek Folkloristického díla (řada I/3-1) přináší souborné vydání Janáčkových textů, které se týkají folkloristické činnosti a byly za skladatelova života publikovány. Jedná se o různě rozsáhlé články a studie, jež autor zasílal do odborných periodik i denního tisku, nebo které provázely připravované sbírky lidových písní a tanců. Stylové rozpětí těchto textů je adekvátní šíři vjemů a podnětů, kterými Janáček procházel. Jako zásadní se jeví rozsáhlá studie O hudební stránce národních písní moravských (1901), a to zejména díky tomu, že se v ní autorovi podařilo analyticky komentovat materiál i kontext folklorních jevů. Pozdější odborná pojednání odrážejí také zájem o fonetiku a psychologii. 
Úvodní texty česky, anglicky, německy | editoři: Jarmila Procházková, Marta Toncrová, Jiří Vysloužil | jazyková revize: Dušan Šlosar | rozměry: 250 × 180 mm | vazba šitá nití | počet stran: 624 | ISBN 978-80-904052-2-6 | nakladatelské číslo: H0017 | vyšlo v dubnu 2009. Cena: 320 Kč

Vollständige Harmonielehre

Autorka nepodává jen německý překlad, ale také rozsáhlou genealogii Janáčkovy Úplné nauky o harmonii. Široce se zabývá lingvistickými problémy překladu a rozborem textu z různých hledisek. Sleduje fyziologické, psychologické a filosofické práce a studie, které Janáčka ovlivnily, a předkládá nové, širší souvislosti. Kniha vyšla v koprodukci s berlínským nakladatelstvím vědecké literatury Frank & Timme. České znění Janáčkovy práce je začleněno do svazku H0014 Teoretické dílo 1.
Německy | překlad a edice Kerstin Lücker | šitá vazba, pevné desky | rozměry: 245 ×175 mm | počet stran: 517 | nakladatelské číslo: H0020 | ISBN 978-3-86596-321-5 | ISSN 1862-6114 | ISBN 978-80-904052-5-7 | vyšlo v roce 2012. Cena: 300 Kč

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0