Přeskočit na obsah

Písek

Písek

V Písku vyučoval Otakar Ševčík, zakladatel české houslové metodiky. Leoš Janáček si profesora Ševčíka velmi vážil a snažil se ho získat pro budoucí brněnskou konzervatoř.

Přemyslova ulice č. p. 17

Na této adrese navštěvoval Leoš Janáček Kamilu Stösslovou. Přátelství mezi nimi, které se zrodilo v roce 1917 v Luhačovicích, přerostlo v silný emocionální vztah na dobu jedenácti let – trval až do konce Janáčkova života. Díky svému veselému temperamentu se Kamila stala múzou jeho zralých let. Poprvé Janáček navštívil rodinu Stösslových v červnu 1924. V Palackého sadech vyslechl promenádní koncert vojenské dechové hudby a do zápisníku si poznačil fanfáry. V roce 1926 ho pak tato vzpomínka inspirovala Sinfoniettě vojenské pro všesokolský slet. Kamila osobně pak byla inspirací kompozice opery Káťa Kabanová, Zápisníku zmizelého, nebo druhého smyčcového kvartetu „Listy důvěrné“. Díky 713 dopisům, které Leoš Janáček Kamile adresoval, se nám dochovaly informace o procesu vzniku jeho děl i o jejich úspěchu a uvádění.

Leoš Janáček Kamile Stösslové 30. 6. 1924, Janáčkův archiv ODH MZM, sign. E 225.
Milá paní Kamilo!
První den co píši patří Vám.
Děkuji Vám srdečně za veselé a rozmarné dny, za Váš stálý úsměv i rozpustilost, za Vaši milost a starost o mne.
Byly to tři krásné dny, jež neměly stínu.
Jsem rád, že oživl v mé mysli Vás obraz, stále stejně poutavý, jak byl onen luhačovický.
Vy víte, že bych Vám neublížil a já vím, že mi nedáte ublížit.

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0